Bygglov och andra åtgärder - ansökan, anmälan

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Förutsättningar

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Mur och plank