Kontrollansvarig - Anmälan

LÄS MER

Förutsättningar

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad och finns att finna på Boverket. Du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

Vad händer när du har skickat in uppgifter om kontrollansvarig?

Då kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss om det är så att den inte har tagit på sig detta ärende.