Komplettera ditt bygglovsärende

LÄS MER

I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende. Byggenheten kan be dig att komplettera med fler handlingar och eller revidera redan bifogade handlingar.