Komplettering inför tekniskt samråd och/eller startbesked

LÄS MER

Vad är ett tekniskt samråd?

I vissa bygglovsärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos bygg- och miljönämnden. Det framgår av bygglovsbeslutet om det ska hållas ett tekniskt samråd. En byggnadsinspektör kommer att kontakta dig för bokning av tekniskt samråd. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och tekniska handlingar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID