Lämna svar vid grannhörande

LÄS MER

Om du har fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan kan du lämna ditt svar här

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID