Slutbesked - ansökan

LÄS MER

I ditt startbesked står det vilka handlingar som du ska lämna in när du ansöker om slutbesked och om slutsamråd ska hållas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID