Begäran om återtagande av bygglov och bygganmälan

LÄS MER

Så länge handläggare eller nämnd inte fattat beslut om din bygganmälan eller din ansökan om bygglov kan du begära återtagande av din anmälan eller ansökan.

 

Sökande som återtar sin bygglovsansökan eller anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd kommer att debiteras kostnaden för nedlagd handläggningstid i ärendet. Timdebiteringen sker enligt Partille kommuns bygglovstaxa.

 

Ange fastighetsbeteckning och diarienummer på ärendet det gäller.