Ansvarig mättekniker - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet.

 

Den som gör inmätning för lägeskontroll ska vara behörig mättekniker, det vill säga ha tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer. Lantmäteriets minimumkrav på sammanlagt 5 års utbildning och erfarenhet 3 år.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa