Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (25)

  • Anmäl klagomål om olägenhet

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

  • Anmäl misstänkt matförgiftning

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

  • Anmäl och ansök om installation av värmepumpsanläggning

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

  • Anmäla kontrollansvarig

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Anmälan ansvarig mättekniker

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

  • Ansök om nedtagning av träd på kommunens mark

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

  • Ansök om utplacering av blomsterlådor

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

  • Ansöka om bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

  • Ansökan om enskilt avlopp

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

  • Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbeten

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

  • Begäran om flyttning av fordon på tomtmark

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

  • Beställning av övrig mätning

   I denna e-tjänst kan du beställa husutsättning, lägeskontroll, gränsutvisning eller övriga mätningstekniska tjänster. 

   I denna e-tjänst kan du beställa husutsättning, lägeskontroll, gränsutvisning eller övriga mätningstekniska tjänster. 

  • E-tjänst för fullmakt för registrering av vattenmätarställning

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

  • Intresseanmälan för mark för bostäder och verksamheter

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

  • Komplettera ditt bygglovsärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende. Byggenheten kan be dig att komplettera med fler handlingar och eller revidera redan bifogade handlingar.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende. Byggenheten kan be dig att komplettera med fler handlingar och eller revidera redan bifogade handlingar.

  • Markanvändning vid arrangemang

   För att få hålla en tävling eller annan typ av arrangemang på Partille kommuns mark måste du söka tillstånd och få godkänt från kommunen. Här kan du ansöka om tillstånd digitalt.

   För att få hålla en tävling eller annan typ av arrangemang på Partille kommuns mark måste du söka tillstånd och få godkänt från kommunen. Här kan du ansöka om tillstånd digitalt.

  • Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (6)

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (2)

  Omsorg och stöd (21)

  • Anmälan om barn som far illa

   Alla som misstänker att ett barn (en person mellan 0-18 år) far illa ska/ bör anmäla detta till barn- och ungdomsenheten i Partille kommun. Din oro behöver inte vara bekräftad, det räcker med att du har en misstanke.

   Alla som misstänker att ett barn (en person mellan 0-18 år) far illa ska/ bör anmäla detta till barn- och ungdomsenheten i Partille kommun. Din oro behöver inte vara bekräftad, det räcker med att du har en misstanke.

  • Ansöka om stöd från Missbruksenheten

   Här kan du som är 21 år eller äldre ansöka om stöd från Missbruksenheten.

   Här kan du som är 21 år eller äldre ansöka om stöd från Missbruksenheten.

  • Avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge

   Ansökan om att skriva avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

   Ansökan om att skriva avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

  • Informationssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om barnets boende, umgänge och vårdnad, kan ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om barnets boende, umgänge och vårdnad, kan ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

  • Intresseanmälan att bli kontaktfamilj

   Har du tid att ta emot ett barn en eller två helger per månad? Då kanske du kan bli kontaktfamilj.

   Har du tid att ta emot ett barn en eller två helger per månad? Då kanske du kan bli kontaktfamilj.

  • Kontakta familjerådgivningen

   Vill du ha stöd i din föräldraroll?

   Vill du ha stöd i din föräldraroll?

  • Kontakta Partille alkohol- och narkotikamottagning

   Kontaktformulär för dig som bor i Partille kommun och söker rådgivning kring ditt eller en anhörigs missbruk.

   Kontaktformulär för dig som bor i Partille kommun och söker rådgivning kring ditt eller en anhörigs missbruk.

  • Kontakta PartilleRehab

   Här kan du anmäla att du önskar kontakta PartilleRehab  eller lämna återbud på en bokad tid. 

   Här kan du anmäla att du önskar kontakta PartilleRehab  eller lämna återbud på en bokad tid. 

  • Kontaktformulär våld i nära relationer

   Under semesterperioden 4 juli till och med den 31 juli kan vi inte ta emot kontaktförfrågningar via vår e-tjänst. Om ditt ärende brådskar och du behöver stöd/insats under den här perioden, är du välkommen att kontakta mottagningsgruppen på ekonomiskt bistånd via Partille kundcenter (031-792 1000).

   Mottagningsgruppen har telefontid kl 9.00-9.45 onsdag och fredag under de aktuella veckorna (v 27-30).

   Vår e-tjänst öppnar igen den 1 augusti.

   Under semesterperioden 4 juli till och med den 31 juli kan vi inte ta emot kontaktförfrågningar via vår e-tjänst. Om ditt ärende brådskar och du behöver stöd/insats under den här perioden, är du välkommen att kontakta mottagningsgruppen på ekonomiskt bistånd via Partille kundcenter (031-792 1000).

   Mottagningsgruppen har telefontid kl 9.00-9.45 onsdag och fredag under de aktuella veckorna (v 27-30).

   Vår e-tjänst öppnar igen den 1 augusti.

  • Kontaktperson för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

   Intressanmälan kontaktperson för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

   Intressanmälan kontaktperson för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

  • Kontaktperson SAF

   Vill du vara en viktig vuxen för en ungdom i Partille?

   Vill du vara en viktig vuxen för en ungdom i Partille?

  • Orosanmälan - misstanke om att en vuxen far illa pga missbruk

   Här kan du göra en orosanmälan till socialtjänstens missbruksenhet om du misstänker att en vuxen far illa eller riskerar att fara illa pga missbruks- eller beroendeproblematik. 

   Här kan du göra en orosanmälan till socialtjänstens missbruksenhet om du misstänker att en vuxen far illa eller riskerar att fara illa pga missbruks- eller beroendeproblematik. 

  • Råd och stöd till föräldrar

   Du som bor i Partille kommun och som är gravid eller har barn mellan 0 till 19 år, kan vända dig Till Familjehuset med frågor och funderingar som rör barn, ungdomar och föräldraskap. 

   Du som bor i Partille kommun och som är gravid eller har barn mellan 0 till 19 år, kan vända dig Till Familjehuset med frågor och funderingar som rör barn, ungdomar och föräldraskap. 

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Språkvän

   Här anmäler du ditt intresse för att bli eller få en språkvän.

   Här anmäler du ditt intresse för att bli eller få en språkvän.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (27)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (2)