Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (40)

  • Ansvarig mättekniker - Anmälan

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

  • Begäran om flyttning av fordon på tomtmark

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

  • Begäran om återtagande av bygglov och bygganmälan

   Via denna e-tjänst kan du meddela din handläggare att du vill återta din bygglovsansökan.

   Via denna e-tjänst kan du meddela din handläggare att du vill återta din bygglovsansökan.

  • Beställning av övrig mätning

   I denna e-tjänst kan du beställa husutsättning, lägeskontroll, gränsutvisning eller övriga mätningstekniska tjänster. 

   I denna e-tjänst kan du beställa husutsättning, lägeskontroll, gränsutvisning eller övriga mätningstekniska tjänster. 

  • Bygglov och andra åtgärder - ansökan, anmälan

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Eget omhändertagande av toalettavfall - Ansökan

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

  • Enskilt avlopp - ansökan

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

  • Fullmakt för registrering av vattenmätarställning - ansökan

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

  • Hälsoskyddsverksamhet - Anmäla ny/ändring

   Den här e-tjänsten använder du när du vill anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller anmäla ändringar av en befintlig hälsoskyddsverksamhet.
    

   Den här e-tjänsten använder du när du vill anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller anmäla ändringar av en befintlig hälsoskyddsverksamhet.
    

  • Intresseanmälan för mark för bostäder och verksamheter

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

  • Klagomål om olägenhet

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

  • Komplettera ditt bygglovsärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt bygglovsärende. 

   I denna tjänst kan du komplettera ditt bygglovsärende. 

  • Komplettering inför tekniskt samråd och/eller startbesked

   Komplettering inför tekniskt samråd och/eller startbesked

   Komplettering inför tekniskt samråd och/eller startbesked

  • Kontrollansvarig - Anmälan

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter om omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet.

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet.

  • Lägenhetsregistret - Anmälan

   Uppdatering till lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. 

   Uppdatering till lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. 

  • Lämna svar vid grannhörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till bygglovsenheten

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till bygglovsenheten

  • Markanvändning vid arrangemang

   För att få hålla en tävling eller annan typ av arrangemang på Partille kommuns mark måste du söka tillstånd och få godkänt från kommunen. Här kan du ansöka om tillstånd digitalt.

   För att få hålla en tävling eller annan typ av arrangemang på Partille kommuns mark måste du söka tillstånd och få godkänt från kommunen. Här kan du ansöka om tillstånd digitalt.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmäla ny/ändring

   Använd denna e-tjänst för att: Anmäla ny miljöfarlig verksamhet, lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet, meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet samt lämna information om att verksamheten upphör. 

   Använd denna e-tjänst för att: Anmäla ny miljöfarlig verksamhet, lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet, meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet samt lämna information om att verksamheten upphör. 

  • Mina byggärenden

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. 

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. 

  • Misstänkt matförgiftning

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

  • Nedtagning av träd på kommunens mark - ansökan

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

  • Partille kommunkarta

   Här kan du söka och hämta kartbaserad information om kommunen. 

   Här kan du söka och hämta kartbaserad information om kommunen. 

  • Planbesked - ansökan

   Ansökan om planbesked för åtgärder på fastighet som kräver ändrad eller ny detaljplan.

   Ansökan om planbesked för åtgärder på fastighet som kräver ändrad eller ny detaljplan.

  • Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

  • Slutbesked - ansökan

   Ansökan om slutbesked

   Ansökan om slutbesked

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

  • Ta del av bygglovsbeslut som granne eller sakägare

   Ta del av bygglovsbeslutet som granne eller sakägare

   Ta del av bygglovsbeslutet som granne eller sakägare

  • Trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbeten - Ansökan

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

  • Utebliven tömning av avfallskärl - anmälan

   Här kan du anmäla utebliven tömning av avfallskärl. 

   Här kan du anmäla utebliven tömning av avfallskärl. 

  • Utplacering av blomsterlådor - ansökan

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

  • Värmepumpsanläggning - Anmäl och ansökan om installation

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

  • Växtlighet - Anmälan

   Här kan du anmäla en växtlighet som du upplever skapar en trafikfara eller olägenhet i kommunen.

   Här kan du anmäla en växtlighet som du upplever skapar en trafikfara eller olägenhet i kommunen.

  • ÅVC-kort - ansökan

   Ansök om ett återvinningskort för dig som är privatperson utan svenskt körkort eller för ett företag.

   Ansök om ett återvinningskort för dig som är privatperson utan svenskt körkort eller för ett företag.

  Kommun och politik (8)

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (6)

  Omsorg och stöd (21)

  Utbildning och barnomsorg (31)

  Övriga e-tjänster (3)