Meddelande om att mitt barn har plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn som redan har plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg kan få behålla den platsen eller platserna när familjen flyttar till Partille kommun. Även föräldrar som bor i Partille och som vill placera sitt eller sina barn i annan kommun eller i verksamhet med annan huvudman, har möjlighet att göra det. E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

Följande förutsättningar gäller

1. Den fristående förskolan/pedagogiska omsorgen ska vara villig att sälja platsen.
2. Kostnaden får inte överstiga genomsnittskostnaden för motsvarande plats i Partille.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa