Tillgänglighetsredogörelse

Partille kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På denna sida beskriver vi hur partille.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du anmäla det till oss via e-tjänsten nedan eller kontakta oss via Partille kundcenter. Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Länk

E-tjänst: Anmäl bristande tillgänglighet.
 

Kontaktuppgifter

E-post till kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefonnummer till kundcenter: 031-792 10 00.
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du anmäla det till oss via e-tjänsten nedan så att vi får veta att problemet finns.

Länk

E-tjänst: Anmäl bristande tillgänglighet.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
 

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Kontrasten mellan placeholdertext och bakgrund uppfyller inte kraven.
  • Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden.
  • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
  • Det finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven.
  • minasidor.partille.se saknar inbyggd uppläsningsfunktion. Dock ska webbplatsen gå att läsas upp om du som användare har en egen uppläsningsfunktion installerad på din enhet. Om du upptäcker brister i uppläsningen med hjälp av ditt eget uppläsningsverktyg, rapportera dessa till oss så ska vi arbeta för att åtgärda det.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.
 

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av minasidor.partille.se. 

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2021. 
Redogörelsen uppdaterades senast den 13 december 2021