KAA - Kommunalt aktivitetsansvar/ Registration KAA - Municipal activity responsibility

LÄS MER

Du som varken studerar eller arbetar, är mellan 16 och 20 år och har gått ut grundskolan, men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Enligt lag har kommunen en skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis eller hunnit fylla 20 år. Genom KAA kan du få ta del av aktiviteter från kommunens vägledningsenhet, arbetsmarknadsenhet och fältverksamhet. Vi kan erbjuda dig information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser som studie- och yrkesvägledning och praktik.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa