Tilläggsbelopp modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fristående huvudmän med elever folkbokförda i Partille kommun och som deltar i modersmålsundervisning kan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ska göras för varje enskild elev för varje termin. För verksamhet som tar emot ny elev mottas ansökan löpande. Vid skolbyte måste en ny ansökan göras. 

 

Innan du genomför e-tjänsten ska du ha säkrat att eleven uppfyller kraven för att få modersmålsundervisning. Det är rektor som säkerställer att eleven är berättigad att få undervisning i modersmål. 

 

För att vara berättigad till tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål. 
  • Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • För elev i grundskola gäller att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. 
  • För elev i gymnasiet gäller att eleven ska ha goda kunskaper i modersmålet. 

Om eleven inte längre deltar i modersmålsundervisningen ska detta meddelas Partille kommun. Felaktigt utbetalt tilläggsbelopp återkrävs. Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt.

 

Beslut om tilläggsbelopp rörande enskild huvudman överklagas hos Förvaltningsdomstol.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ansökan om modersmål underskriven av vårdnadshavare och rektor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa