Ansökan om ersättningsplats vid förskolors och fritidshems stängningsdagar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan skall vara verksamhetshandläggarna tillhanda senast två månader före önskat omsorgsbehov.

Vi samordnar behovet av omsorg i kommunen, vilket innebär att det inte kan garanteras att verksamheten kommer att vara på barnets ordinarie förskola/skola. Denna omsorg kommer ej bemannas med ordinarie personal då dessa deltar i gemensam kompetensutveckling.

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. För mer information besök www.partille.se/gdpr

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa