Ersättningsplats vid förskolors och fritidshems stängningsdagar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan ska vara verksamhetshandläggarna tillhanda senast två månader före önskat omsorgsbehov.

Vi samordnar behovet av omsorg i kommunen, vilket innebär att det inte kan garanteras att verksamheten kommer att vara på barnets ordinarie förskola/skola. Denna omsorg kommer ej bemannas med ordinarie personal då dessa deltar i gemensam kompetensutveckling.

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. För mer information besök www.partille.se/gdpr

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa