ÅVC-kort - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från den 1 januari 2022 har alla privatpersoner, som är folkbokförda i Partille och är 18 år eller äldre, rätt till 10 fria besök per person och år på återvinningscentralen mot uppvisande av körkort. Som en följd av den här förändringen spärrades samtliga ÅVC-kort för hushåll vid årsskiftet till förmån för inpassering med körkort. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort, kan du ansöka om att återaktivera ditt ÅVC-kort för personligt bruk via den här e-tjänsten.

Hur sker inpassering på ÅVC?

För att kunna besöka återvinningscentralen (ÅVC) måste du ta med dig ett giltigt körkort, giltigt personligt ÅVC-kort eller ett giltigt ÅVC-kort för företag.

Privatpersoner som är folkbokförda i Partille och har ett giltigt svenskt körkort ska använda körkortet vid besök på ÅVC. Den som saknar körkort kan ansöka om ett personligt ÅVC-kort från kommunen via den här e-tjänsten.

Företagare i Partille som saknar ett ÅVC-kort för företag kan ansöka om det via samma e-tjänst.

Vad kan du göra via e-tjänsten?

  • Du som saknar ett giltigt svenskt körkort och som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Partille, kan ansöka om ett personligt ÅVC-kort för att kunna besöka återvinningscentralen.
  • Du som är företagare i Partille som saknar ett ÅVC-kort för företag kan ansöka om det.
  • Du som tappat bort eller blivit bestulen på ditt personliga ÅVC-kort eller ÅVC-kort för företag kan – efter att du kontaktat Partille kundcenter och spärrat kortet - ansöka om ett nytt ÅVC-kort mot en administrativ avgift enligt Partille kommuns avfallstaxa.

Ansökan kontrolleras mot körkortsregistret

Alla ansökningar om personligt ÅVC-kort kontrolleras mot Transportstyrelsens körkortsregister. Innehar sökande ett giltigt svenskt körkort, så avslås ansökan om personligt ÅVC-kort till förmån för inpassering på ÅVC med körkortet.

Hur många besök får du göra?

Alla personer som är folkbokförda i Partille och är 18 år eller äldre, har rätt till 10 fria besök per person och år på ÅVC för att lämna grovavfall och farligt avfall. De fria besöken kan användas på återvinningscentralerna i Partille, Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal, Kungsbacka och Ale.

Företag med ÅVC-kort för företag och som innehar ett avfallsabonnemang i Partille kommun har rätt till 3 fria besök per år på ÅVC för att lämna grovavfall. Företag med ÅVC-kort för företag utan avfallsabonnemang i Partille kommun besöka ÅVC mot en avgift per besök enligt kommunens avfallstaxa.

Extra besök på ÅVC debiteras enligt avfallstaxan

Vill du som privatperson i Partille eller företag med avfallsabonnemang med kommunen göra fler besök på ÅVC, utöver de fria besöken, debiteras du per extra besök enligt kommunens avfallstaxa.

Mer information

Läs mer om att besöka återvinningscentralen (ÅVC) på Partille kommuns webbplats, partille.se/avc

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa