Ansökan/uppsägning av modersmålsundervisning för elever i grundskola/gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om modersmålsundervisning

Om elev önskar att få modersmålsundervisning vid läsårsstart bör ansökan inkomma senast sista april. En nyinflyttad elev ansöker om modersmålsundervisning så snart den fått en skolplacering. En elev som har minst en vårdnadshavare/förälder med ett annat modersmål än svenska kan erbjudas modersmål om: 

  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket, detta i enlighet med skollagen 10 kap, 7 §.

Uppsägning av modersmålsundervisning

För att avsluta modersmålsundervisningen använder du e-tjänsten och väljer det datum du önskar att uppsägningen ska gälla från. 

 

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten hittar du blanketter för ansökan och uppsägning till höger på denna sida. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa