Barn som far illa - Anmälan

LÄS MER

Hur gör jag en anmälan?

Nu finns det en e-tjänst för att förenkla för dig som ska göra en anmälan om oro för ett barn. Med e-tjänsten blir anmälan mer rättssäker och det blir mindre utrymme för missförstånd.

Oavsett om du som anmäler är en privatperson eller en anställd inom en verksamhet med anmälningsskyldighet finns möjlighet att rådgöra med mottagning barn och unga genom Partille kommuns kundcenter på telefonnummer 031-792 10 00 om du känner dig osäker på om du ska göra en anmälan eller inte. Tänk då på att inte nämna barnets namn i samtalet.

E-tjänsten bevakas följande tider:
Mån kl. 8-18 
Tis - Tor kl. 8-16.30
Fre kl. 8-14

Observera att dag innan röd dag och helgdagsafton bevakas e-tjänsten kl.8-15 må-tor och kl.8-14 fre.  

Om du vill lämna en muntlig orosanmälan utanför våra öppettider är du välkommen att kontakta Kundcenter på telefon 031-792 10 00 som kan koppla dig vidare till jouren. De tider Kundcenter är stängt svarar en växeltelefonist som kan koppla dig vidare till Socialjouren i Göteborg.

 

Jag jobbar med barn och ungdomar

Du som jobbar med barn och ungdomar eller kommer i kontakt med barns föräldrar i din tjänsteutövning är skyldig att omgående göra en anmälan om oro för ett barn om du misstänker att barnet far illa.

Du som är anmälningsskyldig skickar in en skriftlig anmälan, men du ska också ringa om du känner en akut oro för barnet. Du som är anmälningsskyldig kan inte vara anonym när du gör en anmälan.

För mer information om din skyldighet att göra en anmälan, läs Socialstyrelsens information.

 

Jag är privatperson

Är du privatperson måste du inte anmäla oro för ett barn, men om du misstänker att ett barn far illa ska du helst göra en anmälan.

 

Jag vill vara anonym

Du som är privatperson kan välja att vara anonym när du anmäler oro för ett barn . Vill du vara anonym, tänk på att inte uppge ditt namn eller din mailadress om du tar kontakt med mottagning barn och unga. Om du väljer att vara anonym så kan det vara svårare för socialsekreteraren att göra en korrekt bedömning av din anmälan.

 

Jag misstänker att barnet är utsatt för våld eller andra övergrepp

Om du misstänker att ett barn är utsatt för våld eller andra övergrepp, eller att barnet upplever våld eller andra övergrepp inom familjen, är det bäst att du inte informerar barnets föräldrar om din oro till att börja med. Detta då du kan utsätta barnet för en högre risk genom att berätta för föräldrarna om din oro. Är du osäker på hur du ska gå tillväga kan du ringa mottagning barn och unga genom Partille kommuns kundcenter på telefonnummer 031-792 10 00 för att få råd.

 

Vad händer efter att jag gjort en anmälan om oro för ett barn?

En socialsekreterare tar kontakt med barnets vårdnadshavare och gör en bedömning om det finns skäl att inleda en utredning enligt 11 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen på barnet.

 

Anmäl igen om om du får ny oro för barnet

Om du får nya uppgifter om barnet som gör dig orolig på nytt så bör du göra en ny anmälan. Detta kan hjälpa socialsekreteraren att göra en ännu bättre bedömning av barnets situation.

 

Social- och arbetsförvaltningen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa