Bristande tillgänglighet - Anmälan

LÄS MER

Här har du som användare möjlighet att anmäla en eller flera sidor på partille.se som du anser inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Innan du anmäler ta del av vår Tillgänglighetsredogörelse på partille.se

Länk

Tillgänglighetsredogörelse

 

Detta kan du anmäla

  • Bristande webbtillgänglighet
  • bristande tillgänglighetsredogörelse
  • att du begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det
  • önskan om bedömning av undantag för oskäligt betungande anpassning.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa