Utplacering av blomsterlådor - ansökan

LÄS MER

Med tillstånd från kommunen får blomsterlådor som farthinder ställas ut på bostadsgator mellan den 15 maj och 31 oktober. Ansökan görs för ett kalenderår i taget via den här e-tjänsten. 

Ansökningar tas emot för handläggning från den 1 januari till och med den 31 mars varje år. Handläggningen av ärenden sker oftast under april och maj månad. Ansökan ska innehålla skriftligt godkännande från närmaste grannar.

Förnyat tillstånd

Ansökan om fortsatt tillstånd för nästkommande år ska skickas till kommunen senast två månader innan nästa tillståndsperiod. Det vill säga senast i mitten på mars. E-post: blomlador@partille.se

Lådorna ska förses med reflexer

Om ni får tillstånd kan blomsterlådorna placeras ut den 15 maj enligt kommunens utmärkning. Lådorna ska vara utförda enligt Partille kommuns ritning och försedda med reflexer som ni få av kommunen. De ska vara undanplockade senast den 31 oktober varje år.

Viktig att tänka på

Detta gäller vid utplacering av blomsterlådor:

  • Bekosta och placera ut blomsterlådorna enligt kommunens anvisningar
  • Se till att lådorna stannar på anvisad plats
  • Se till att planteringen i lådan passar utrymme och omgivning
  • Plantera innan blomsterlådorna placeras ut
  • Ansvara för att lådan underhålls och repareras vid behov
  • Se till att inte barn leker i eller vid blomlådorna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa