Ekonomiskt bistånd för god man/förvaltare - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få försörjningsstöd?

Huvudmannen förväntas ha gjort allt hen kan för att själv klara sin och sin familjs försörjning innan hen kan få försörjningsstöd. Vid arbetslöshet krävs det till exempel att din huvudman aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Huvudmannen ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som hen kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Försörjningsstöd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Partille kommun.

Om det ingår flera personer i hushållet läggs utgifter och inkomster ihop. Makar eller sambos är till exempel skyldiga att försörja varandra och föräldrar försörjer sina barn.

Utredning

En ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån ekonomi och livssituation. Det genomförs löpande kontroller av slumpmässigt utvalda ansökningar. Om en ansökan kontrolleras måste uppgifterna kunna styrkas i ansökan med exempelvis fakturor, kvitton och kontoutdrag. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta och att ingen information utelämnas. 

För att säkerställa att e-tjänsten fungerar som avsett kommer tätare kontroller göras inledningsvis. Var därför beredd på att alltid komplettera ansökan med underlag för inkomst och utgifter. Det är viktigt att rätt uppgifter och handlingar lämnas för att ekonomisk utredning ska kunna genomföras.

Enheten för ekonomiskt bistånd anmäler alla misstänkta bidragsbrott.

Kolla själv

Om du vill göra en provberäkning för att ta reda på om din huvudmans ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Gå in på Socialstyrelsens webbplats för att göra en provberäkning.

Beslut om överklagan

Om din huvudman uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas hen pengar. Vid avslag går det att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar ett kommunalt beslut.

Följ ditt ärende på Mina sidor

I och med att du loggar in med bank-id för att göra ansökan kan du spara ansökan om du behöver kontrollera något och fortsätta senare. Du kan även gå in på Mina sidor och kontrollera status på ansökan och i det pågående ärendet även skicka meddelande till handläggaren.

Om ansökan blir uttagen för kontroll är det via Mina sidor som du bifogar underlagen.

När beslut är fattat i ärendet stängs det och beslutet kommuniceras via post. Om en ansökan behöver göras på nytt nästa månad skapas ett nytt ärende som gäller den aktuella ansökan.

Bank-ID

Läs mer om hur du gör för att skaffa Bank-id på www.bankid.com.

 

Social- och arbetsförvaltningen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa