Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (32)

  • Anmäl klagomål om olägenhet

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

  • Anmäl misstänkt matförgiftning

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

  • Anmäl och ansök om installation av värmepumpsanläggning

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

  • Anmäla kontrollansvarig

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Anmäla ny/ändring hälsoskyddsverksamhet

   Den här e-tjänsten använder du när du vill anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller anmäla ändringar av en befintlig hälsoskyddsverksamhet.
    

   Den här e-tjänsten använder du när du vill anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller anmäla ändringar av en befintlig hälsoskyddsverksamhet.
    

  • Anmäla ny/ändring miljöfarlig verksamhet

   Använd denna e-tjänst för att: Anmäla ny miljöfarlig verksamhet, lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet, meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet samt lämna information om att verksamheten upphör. 

   Använd denna e-tjänst för att: Anmäla ny miljöfarlig verksamhet, lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet, meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet samt lämna information om att verksamheten upphör. 

  • Anmäla växtlighet

   Här kan du anmäla en växtlighet som du upplever skapar en trafikfara eller olägenhet i kommunen.

   Här kan du anmäla en växtlighet som du upplever skapar en trafikfara eller olägenhet i kommunen.

  • Anmälan ansvarig mättekniker

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

  • Ansök om nedtagning av träd på kommunens mark

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

  • Ansök om utplacering av blomsterlådor

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

  • Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

  • Ansökan om enskilt avlopp

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

  • Ansökan om ledningsläge

   För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om ledningsläge. Ansökan om ledningsläge skickas till Partille kommun.

   För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om ledningsläge. Ansökan om ledningsläge skickas till Partille kommun.

  • Ansökan om planbesked

   Ansökan om planbesked för åtgärder på fastighet som kräver ändrad eller ny detaljplan.

   Ansökan om planbesked för åtgärder på fastighet som kräver ändrad eller ny detaljplan.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

  • Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbeten

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

  • Begäran om flyttning av fordon på tomtmark

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

  • Beställ bygglovshandlingar

   Sök bland 30 000 bygglovshandlingar i Partille kommuns e-arkiv.

   Sök bland 30 000 bygglovshandlingar i Partille kommuns e-arkiv.

  • Beställning av matavfallspåsar för verksamheter

   Beställning av matavfallspåsar för verksamheter. 

   Beställning av matavfallspåsar för verksamheter. 

  • E-tjänst för fullmakt för registrering av vattenmätarställning

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

  • Intresseanmälan för mark för bostäder och verksamheter

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

  • Komplettera ditt bygglovsärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende. Byggenheten kan be dig att komplettera med fler handlingar och eller revidera redan bifogade handlingar.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende. Byggenheten kan be dig att komplettera med fler handlingar och eller revidera redan bifogade handlingar.

  • Partille kommunkarta

   Här kan du söka och hämta kartbaserad information om kommunen. 

   Här kan du söka och hämta kartbaserad information om kommunen. 

  • Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

  • Vatten & renhållning

   E-tjänst för vatten och avfall. Här kan du bland annat registrera din vattenmätarställning, se förbrukningshistorik och tidigare fakturor samt uppdatera dina kontaktuppgifter. 

   E-tjänst för vatten och avfall. Här kan du bland annat registrera din vattenmätarställning, se förbrukningshistorik och tidigare fakturor samt uppdatera dina kontaktuppgifter. 

  • Överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang

   Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.

   Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (7)

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (2)

  Omsorg och stöd (22)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (26)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (3)