Felanmälan elevdator

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd e-tjänsten för att felanmäla elevdator.

När en felanmälan är gjord lämnas datorn till skolans resursperson. 

Om en dator behöver repareras är det skolans målsättning att i första hand få datorn lagad på garantin, i andra hand att det hanteras som ett försäkringsärende.
Självrisken är 500 kronor.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina personuppgifter. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • Myndighetsutövning

Lagringstid

  • Vi lagrar dina uppgifter 12 månader efter att ärendet avslutats.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavare eller myndig elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa