Ägar- och ledningsprövning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enskilda huvudmän är skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen inom en månad till kommunen. Förändringen kan bero på att styrelsen ändrats i samband med årsstämma/årsmöte, att en person lämnat sin styrelsepost och att någon ny röstats in. En förändring som ska anmälas är även om ett bolag får ny ägare, alternativt om en person med bestämmande inflytande tillkommer eller avgår. Skyldigheten för huvudmannen att anmäla ändringar inom ägar- och ledningskretsen omfattar förändringar gällande samtliga styrelse- och ledningspersoner. Det räcker alltså inte att anmäla förändringar enbart avseende exempelvis ny ordförande eller en rektor med bestämmande inflytande i verksamheten, utan även övriga förändringar i ägar- och ledningskretsen måste anmälas, exempelvis nya suppleanter och ledamöter. Kommunen och den enskilda huvudmannen ska följa det som anges i skollagen 2 kap. 5 §, 5 a-c §, 26 kap. 4 §, 6-8 §, förordning om belastningsregister (1999:1134) 16 b § och 18 § och förvaltningslagen (2017:900) 23 §.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa