Borgerlig vigsel - ansökan

LÄS MER

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel för dig som är 18 år eller äldre.

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år fyllda

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa