Ersättning för förlorad arbetsinkomst för politiker - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald som ej omfattas av pensionsreglementet PBF har enligt Förtroendemannareglementet § 11 A rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning betalas ut motsvarande faktiskt förlorad arbetsinkomst (dock med högst 12 timarvoden per dag).

 

Intyg som ska bifogas - anställd

Vid ansökan om ersättning krävs att underlag bifogas med styrkt löneavdrag, såsom med lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare om gjort löneavdrag.

 

Intyg som ska bifogas - egenföretagare

Ersättning till förtroendevald som är egenföretagare kan baseras på inlämnad uppgift om månadsinkomst, försäkringskassans beslut om registrerad årsinkomst, föregående års självdeklaration eller på en schablonberäknad årsinkomst ersättning enligt Förtroendemannareglementet.

 

En ansökan per sammanträde

Obs! Tänk på att du behöver göra en ansökan per sammanträdestillfälle som du söker ersättning för.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om du är anställd: Lönespecifikation alternativt intyg från arbetsgivare
  • Om du är egenföretagare: Senast fastställda inkomstdeklaration

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa