Avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föräldrar kan få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge på familjerätt i samverkan (Härryda, Mölndal och Partille) när:

  • föräldrarna är överens om hur avtalet ska utformas.
  • barnet eller barnen är folkbokförda i någon av våra kommuner.
  • om ni vill skriva avtal ska ansökan, personbevis på barnet eller barnen med angivande av vem som är vårdnadshavare och kopia på eventuell tidigare dom eller avtal beträffande vårdnad, boende och umgänge skickas in.

När familjerättssekreterare godkänt avtalet har det samma rättsverkan som en dom. Innan avtalet kan godkännas kommer en utredning att genomföras för att bedöma om avtalet är till barnets bästa. 

Föräldrar som inte är överens kan få hjälp med samarbetssamtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket när

  • det inte finns tidigare dom eller avtal avseende vårdnad.
  • både barn och föräldrar är folkbokförda i Sverige.

Läs mer om vad gemensam vårdnad innebär hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

För att använda e-tjänsten krävs att båda föräldrarna har bank-id för signering av ansökan. Om någon av er inte har bank-id går det bra att skriva ut en blankett och fylla i.

 

Social- och arbetsförvaltningen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa