Markanvändning vid arrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beskriv ditt arrangemang, eventuell bansträckning och tävlingsområde så detaljerat som möjligt i din ansökan.

 

För att din ansökan ska vara fullständig måste du även bifoga följande dokument

  • försäkringsbevis
  • kopia av arrangörens senaste årsredovisning (firmatecknare, ekonomi)
  • fastighetsbeteckning
  • eventuella tillstånd från andra myndigheter eller markägare
  • karta över föreslagen banskiss (gärna i formatet .shp)
  • karta över föreslagen parkering
  • avfallshanterings- och städplan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa