Markanvändning vid arrangemang

LÄS MER

Beskriv ditt arrangemang, eventuell bansträckning och tävlingsområde så detaljerat som möjligt i din ansökan. För att din ansökan ska vara fullständig måste du även bifoga följande dokument:

  • Försäkringsbevis.
  • Kopia av arrangörens senaste årsredovisning (firmatecknare, ekonomi).
  • Fastighetsbeteckning.
  • Eventuella tillstånd från andra myndigheter eller markägare.
  • Karta över föreslagen banskiss (gärna i formatet .shp).
  • Karta över föreslagen parkering.
  • Avfallshanterings- och städplan.

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa