Nedtagning av träd på kommunens mark - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om e-tjänsten

Du själv får inte ta ner träd på kommunens mark. Om du gör det kan du bli skadeståndsskyldig. Via den här e-tjänsten kan du ansöka om nedtagning av träd på kommunens mark.

Vår bedömning av din ansökan görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Hur de boende i området påverkas av trädet.
  • Om grannarna är överens.
  • Trädets kondition.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

  • Hänsyn tas inte till att löv eller barr från kommunens träd blåser in på tomtmark.
  • Träd fälls inte för att de står i vägen för parabolantenner.
  • Vi är restriktiva med att ta ned träd som skuggar.

Ansökan ska vara godkänd av berörda grannar

För att kunna handläggas ska ansökan vara godkänd av närmast berörda grannar. Med berörd granne menas person som från sin fastighet kan se det angivna eller de angivna träden eller på annat sätt berörs av eventuellt beslut. Till exempel genom att området används som lekplats för barn.

Skicka ansökan senast den 15 september

För att kunna handlägga din ansökan, måste din ansökan vara komplett i fylld, godkänd av berörda grannar och inskickad senast den 15 september. Du får meddelande om beslut under senhösten.

Lagring av personuppgifter

Kommunen lagrar inskickade personuppgifter från ansökan om nedtagning av träd i en databas tills ditt ärende är hanterat. Behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra handläggning av ärendet. Ansökan registreras och arkiveras också som en offentlig handling i kommunens diarium. Du har rätt att begära rättelse och genom registerutdrag få veta vilka uppgifter kommunen har registrerade om dig. Kontakta Partille kundcenter för mer information. kundcenter@partille.se. Läs mer om hur Partille kommun hanterar personuppgifter.

 

Om du av någon anledning inte vill eller kan använda vår e-tjänst, går det att använda blanketten. Fyll i, skriv ut och skicka till "Ansökan om nedtagning av träd", Partille kommun, 433 82 Partille.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa