Synpunkt och klagomål på utbildningsförvaltningen

LÄS MER

Om du vill kan du vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Ditt meddelande tas emot av registrator som vidarebefordrar din synpunkt till lämplig handläggare eller chef.

Lämna synpunkt via post

Kan eller vill du av annan anledning inte använda e-tjänsten? Då kan du fylla i och skriva ut nedanstående blankett och skicka den med post till adress:

Partille kommun 
433 82 Partille

Märk brevet med: "Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningen". Mottagande registrator vidarebefordrar sedan din synpunkt eller ditt klagomål till ansvariga på utbildningsförvaltningen.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa