Rapportering av frånvaro ferieungdom 2024

LÄS MER

I den här e-tjänsten lämnar du som handledare för en ferieungdom 2024 in avvikelser (frånvaro) från grundschemat.

 

Använd e-tjänsten för varje dag avvikelse/frånvaro sker. 

 

Glöm inte orsak till avvikelsen/frånvaron samt om det är hel eller del av dag och då antal timmar frånvaron är.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa