Överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang

LÄS MER

Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och/eller avfallsabonnemang från och med det datum du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare. Har fastigheten kommunalt vatten behöver vattenmätarställning anges från överlåtelsedatum för att anmälan ska kunna handläggas.

 

Om kommunen inte får veta att du överlåtit abonnemanget står du kvar som betalningsansvarig på din gamla adress. Tänk på att alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker per automatik genom exempelvis folkbokföringen.

 

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa