Samarbetssamtal - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Familjerätt i samverkan innebär att denna e-tjänst gäller för boende i Härryda, Mölndal och Partille.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta. Ansökan skickas därför in först när båda parter har signerat med e-legitimation. Om inte bägge parter har signerat inom 31 dagar raderas ärendet.

Efter inskickad ansökan placeras ni i kö utifrån ansökningsdatum. En samtalsledare kontaktar er när det är er tur för att boka tid för ett inledande enskilt samtal.

 

Ni som söker samarbetssamtal kan se och följa ert ärende på Mina sidor.

 

Social- och arbetsförvaltningen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa