Specialkost förskola/grundskola/gymnasium - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om intyg om specialkost

Här kan vårdnadshavare till barn och elever som behöver ha sin måltid särskilt anpassad ansöka om specialkost via vår e-tjänst eller blankett. Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Om anmälan och giltighetstid

Specialkost erbjuds av medicinska , etiska och religiösa skäl till elever inom förskola, skola och barnomsorg i Partille Kommun. För att få specialkost av medicinska skäl krävs att du gör en ansökan om specialkost och bifogar ett medicinskt intyg. För att få specialkost av etiska och religiösa skäl krävs att du gör en specialkostansökan.

Ny anmälan om specialkost ska lämnas inför varje höstterminsstart och ska vara förskolan/skolan tillhanda senast den 1 september. Om anmälan inte inkommit tolkas detta som att barnet/eleven äter normalkost.

Anmäl via blankett

Om du av någon anledning inte vill eller kan använda vår e-tjänst, går det att använda blanketten här nedan. Skriv ut och fyll i blanketten. Märk kuvertet med "Ansökan om specialkost" och skicka brevet till:

Partille kommun, Utbildningsförvaltningen, 433 82 Partille.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa