Växtlighet - Anmälan

LÄS MER

Varje år skadas personer i trafiken till följd av att underhåll på växtlighet inte efterhålls. Därför har kommunen riktlinjer för hur växtlighet ska skötas och hållas efter. Varje år skickas en allmän broschyr ut som påminnelse till tomtägare.

 

Här kan du anmäla en specifik växtlighet i kommunen du upplever skapar en trafikfara eller olägenhet. En växtlighet som skapar olägenhet kan vara siktskymmande i en korsning, täcka skyltning, belysning eller växa ut på vägområdet och skapa framkomlighetsproblem för bilväg eller gång- och cykel. Efter att kommunen fått in en anmälan om växtlighet görs en bedömning. Vid åtgärdsbehov kontaktar kommunen tomtägaren. Anmälan går att göra anonymt. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa