Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fristående huvudmän kan ansöka om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola för elever som är folkbokförda i Partille kommun. Ansökan görs per elev via e-tjänst och ska vara Partille kommun tillhanda senast 31 augusti och får endast avse föregående läsår för genomförd lovskola. Underlag som styrker att elev tackat ja till lovskola ska alltid bifogas.

Beslut om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola meddelas huvudmannen via post.

Tilläggsbelopp utgår för max 50 timmar per elev och läsår i årskurs 8 och max 75 timmar per elev och läsår i årskurs 9. För elev i årskurs 9 ska minst 25 timmar ges på lov under läsåret.

Beloppet beräknas utifrån kommunens budgeterade kostnad för lovskola per deltagande elev.

Beslut om tilläggsbelopp rörande enskild huvudman överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Information om överklagande bifogas beslutet.

Felaktigt utbetalt tilläggsbelopp återkrävs. Tilläggsbelopp beviljas ej retroaktivt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg på erbjuden plats i den obligatoriska lovskolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa