Parkeringsdispenser för hemtjänst och hemsjukvård - externa användare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som anställd inom vård- och omsorgsförvaltningen (endast hemtjänst och hemsjukvård), eller har avtal med Partille kommuns vård- och omsorgsförvaltning, ansöka om parkeringsdispenser.

 

Partille kommun föreskriver med stöd av 13 kap 3 § punkt 22 Trafikförordningen (1998:1276) följande:

  1. Med undantag från Partille kommuns lokala trafikföreskrifter beslutade enligt 10 kap 1 § punkt 16 och 17 Trafikförordningen (1998:1276) får fordon som används i tjänsten av Partille kommuns hemtjänst och hemsjukvård parkera under högst 3 timmar i följd på gator med parkeringsförbud eller gator där tiden för parkering är begränsad till mindre än 3 timmar.
  2. Undantaget gäller ej i särskilt anordnade vändzoner.
  3. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.
  4. Särskilt utfärdad dispens knuten till respektive fordons registreringsnummer ska placeras väl synligt i framrutan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 juni 2020 och gäller tillsvidare.

Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadskontoret Partille kommun
kundcenter@partille.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa