Betygskopia för utbildning i Partille

LÄS MER

Med hjälp av denna e-tjänsten kan du beställa kopia på ditt betyg från grundskolan, gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen i Partille.

 

För att vi skall kunna hjälpa dig kommer du behöva uppge följande information:

Generell information

  • Personnummer (Elev)
  • Namn (Elev)
  • Kontaktuppgifter

Grundskola och Gymnasium

  • Avgångsår
  • Skola
  • Klass eller Program

Vuxenutbildningen

  • Kurs eller Utbildning
  • År och termin.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa