Ledningsläge - Ansökan

LÄS MER

Kartor

Ansökan ska innehålla kartor över:

  • Vatten, dagvatten och spillvatten
  • Belysning
  • Kommunens optokabel
  • Fjärrvärme
  • El
  • Opto, fiber
  • Tele

Kartorna ska visa fastighetsbeteckningar. Kartorna ska vara i pdf och dwg-format och överensstämma i utbredning och innehåll.

Karta från Partille kommun

Karta över vatten, dagvatten och spillvatten, belysning samt kommunens optokabel beställs av kommunens Kundcenter. Märk e-postmeddelandet med Ledningsläge.    

Karta från Göteborgs Energi

Karta över fjärrvärme, el, opto, fiber och tele beställs av Göteborgs Energi.

Starttillstånd

När ansökan om ledningsläge är godkänd ska ansökan om byggstarttillstånd att gräva i kommunens mark samt en trafikanordningsplan skickas till apv@partille.se. Dokument som rör vägarbeten hittar du på sidan Trafik & gator.

Ledningskollen

Ledningskollen är till för både privatpersoner, företag och kommuner. Syftet är att underlätta kommunikationen mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.

Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Man begär då ledningsanvisning av den som äger ledningar i området.

Läs mer på ledningskollen.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa