Vård och omsorg - preliminär beräkning av avgift

LÄS MER

Du som får stöd, så som vård, omsorg och service genom hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm betalar en avgift för det. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Vård- och omsorgsförvaltningen räknar ut avgiften utifrån dina redovisade uppgifter om inkomst och utgifter. Om ingen inkomstredovisning lämnas in tar inte Vård- och omsorgsförvaltningen hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilket stöd du får. Avgiften för hemtjänst blir som mest 2359 kronor per månad. 

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna följande uppgifter redo:

  • Inkomst (till exempel pension, tjänstepension, privat pension, utlandspension, inkomst av kapital),
  • Bostadstillägg
  • Boendekostnader

Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid Vård- och omsorgsförvaltningens egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Mer information på Partille kommuns webbplats.

Länk:

Avgifter för vård, omsorg och service

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa