Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.