Värmepumpsanläggning - Anmäl och ansökan om installation

LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

  • Anmälan görs vid inrättande UTANFÖR vattenskyddsområde.
  • Ansökan görs vid inrättande INNANFÖR vattenskyddsområde.