Miljöfarlig verksamhet - Anmäla ny/ändring

LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att

 • Anmäla ny miljöfarlig verksamhet. 
 • Lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet.
 • Meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet.
 • Lämna information om att verksamheten upphör. 

Du måste ha e-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag eller kommun kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

 

Viktigt att veta innan du skickar in din anmälan

En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har lämnats in till oss, om vi inte meddelar något annat.

Nedläggning av verksamhet

När du planerar att avveckla en verksamhet är det viktigt att tänka på hur du tar hand om utrustning och fasta installationer, samt hur du rengör och tar hand om avfall. Du behöver även informera miljöförvaltningen om de åtgärder du planerar. Vi finns även som bollplank om du har funderingar över hur du bör gå till väga. Kontakta din ordinarie handläggare eller stadens kontaktcenter om du har frågor.

Fundera till exempel över följande:

 • Hur ska ni ta hand om använd processutrustning inklusive rörledningar och liknande? Inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor.
 • Hur ska ni ta hand om kvarvarande kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
 • Hur ska ni ta hand om avfall som uppkommer i samband med nedläggningen? Exempelvis slam från oljeavskiljare, använda filter från reningsutrustningar, spillolja och rivningsavfall.
 • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur ska ni ta hand om och rengöra dem?
 • Finns det aggregat med köldmedia? Hur tar ni hand om köldmediet och aggregaten?
 • Vilka åtgärder behövs för ventilationssystem, energisystem, tryckluftssystem, elsystem, vatten- och avloppsledningar? Finns behov av rengöring? Hur ska avfall tas omhand?
 • Behöver väggar, golv, tak och utomhusytor rengöras eller saneras?
 • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas? Tänk på att det kan behövas rivningslov. Finns det behov av miljötekniska undersökningar av byggnaderna innan rivning? Framför allt äldre byggnader kan innehålla byggnadsmaterial som ska hanteras som farligt avfall.
 • Finns förorenad mark som behöver saneras? Behövs några undersökningar?
 • Finns förorenat vatten eller vattenområde som behöver saneras? Behövs några undersökningar?

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan av ny miljöfarlig verksamhet enligt gällande taxa.

Om e-tjänsten

Du kan när som helst spara ett påbörjat ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle. Dina sparade ärenden finns på Min sida, som du hittar under menyknappen högst upp till höger på denna sida. 

Klicka på Logga in för att starta e-tjänsten. 

Behandling av dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar personuppgifter finns här. 

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten. Hör av dig till vår kundtjänst för mer information.

Ange inte några uppgifter om din hälsa.