Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter om omklassning enligt ny riskklassningsmodell

LÄS MER

Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljöenheten behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. 

 

Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
kundcenter@partille.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID