Ekonomiskt bistånd - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få försörjningsstöd?

Du förväntas ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du kan få försörjningsstöd. Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Försörjningsstöd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Partille kommun.

Om det ingår flera personer i hushållet läggs era utgifter och inkomster ihop. Makar eller sambos är till exempel skyldiga att försörja varandra och föräldrar försörjer sina barn.

Utredning

En ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån din ekonomi och livssituation. Det genomförs löpande kontroller av slumpmässigt utvalda ansökningar. Om din ansökan kontrolleras måste du kunna styrka uppgifterna i ansökan med exempelvis fakturor, kvitton och kontoutdrag. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta och att ingen information utelämnas.

För att säkerställa att e-tjänsten fungerar som avsett kommer tätare kontroller göras inledningsvis. Var därför beredd på att alltid komplettera din/er ansökan med underlag för inkomster och utgifter. 

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter och de handlingar som efterfrågas för att en ekonomisk utredning ska kunna genomföras.

Enheten för ekonomiskt bistånd anmäler alla misstänkta bidragsbrott.

Kolla själv

Om du vill kan du göra en provberäkning för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Gå in på Socialstyrelsens webbplats för att göra en provberäkning.

Beslut om överklagan

Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar. Avslås din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar ett kommunalt beslut

Följ ditt ärende på Mina sidor

I och med att du loggar in med bank-id för att göra ansökan kan du spara din ansökan om du behöver kontrollera något och fortsätta senare. Du kan även gå in på Mina sidor och kontrollera status på din ansökan och i det pågående ärendet även skicka meddelande till handläggaren.

Om din ansökan blir uttagen för kontroll är det via Mina sidor som du bifogar underlagen. När beslut är fattat stängs ärendet och beslutet kommuniceras via post. Om du behöver ansöka på nytt nästa månad skapas ett nytt ärende som gäller den aktuella ansökan.

Bank-ID/E-legitimation

Läs mer om hur du gör för att skappa bank-id på www.bankid.com.

 

Social- och arbetsförvaltningen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa