Tipsa om evenemang

LÄS MER

E-tjänst för att anmäla ditt evenemang. Evenemangen kommer att publiceras i evenemangskalendern på partille.se. Handläggningstiden brukar normalt sätt vara 7-14 arbetsdagar tills dess att evenemanget är publicerat.

Riktlinjer för evenemangskalendern

1. Evenemanget ska ske i Partille kommun. Vid digitalt evenemang ska arrangören vara baserad i Partille kommun.

2. Partille kommun förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text.

3. Partille kommun förbehåller sig rätten att göra justeringar i inskickade bilder, så som anpassning till korrekt format.

4. Evenemang med bilder i fel format (stående) eller bilder i för dålig kvalité kan komma att uteslutas från evenemangskalendern.

5. Arrangören ska främja och respektera demokratiska grundprinciper och jämställdhet mellan män och kvinnor. Arrangörens verksamhet ska vara förenlig med Partille kommuns värdeord ”Allas lika värde”.

6. Ett evenemang innehåller alltid datum och klockslag till skillnad från löpande verksamhet.

7. Att locka besökare med ett evenemang där syftet är ett annat än själva evenemanget är inte godkänt. Exempel: en rea eller ett annat arrangemang i syfte att locka fler kunder. Man ska kunna besöka evenemanget utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet.

8. Evenemang ska vara öppet för allmänheten och får inte vara politiska möten, innehålla politiska budskap eller sådant som strider mot lagar eller på annat sätt är olämpliga. Åldersgräns för barn är däremot tillåtet.

Exempel: evenemang som enbart riktar sig till medlemmar i en förening godkänns inte.

9. Inskickade evenemang tas i mån av plats med i annonser för evenemangskalendern. Partille kommun förbehåller sig rätten att prioritera vilka evenemang som tas med.

10. Evenemanget ska ha en tydlig arrangör och kontaktperson.

11. Huvudprincipen är att Partille kommun har en restriktiv hållning gällande marknadsföring av externa evenemang i sociala medier. Evenemang kan lyftas utifrån ett informationssyfte vid stor påverkan för kommuninvånarna, exempelvis vid trafikstörningar.

12. Är Partille kommun involverade i evenemanget och anordnar kringaktiviteter i anslutning till evenemanget kan kommunens del marknadsföras i andra kanaler än evenemangskalender och evenemangsannons.

13. Infartsskyltarna är för evenemang i kommunen där intresset för allmänheten är stort. Vid många tillfällen behöver innehåll prioriteras då utrymmet att på skärmarna är begränsat.

14. Partille kommun avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i riktlinjen och därför inte ska publiceras.

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa